Stichting KET – Kibo Education Trust


Omdat kinderen in Tanzania óók recht hebben op onderwijs!

Kibo Education Trust (KET) – Holland: een in 2007 opgerichte stichting. KET heeft als doelstelling: weeskinderen uit Kibosho, Tanzania (district Kilimanjaro) te ondersteunen, indien en voorzover zij voortgezet onderwijs kunnen en willen volgen maar niet zelf voor dit onderwijs het schoolgeld kunnen betalen.

De stichting stelt middelen, menskracht én geld beschikbaar voor de totstandkoming van een (nieuwe) school voor beroepsonderwijs. Daarenboven worden weeskinderen en Albino’s ondersteund. Aan de bouw van de school is sinds 2010 meegewerkt door ruim 300 Nederlandse vrijwilligers die in de afgelopen 6 jaar heel veel hebben gegraven; cement hebben verwerkt en stenen gelegd. In 2017 zijn weer groepen aan de slag gegaan op de KVTC en in oktober 2018 gaan er ook weer meerdere vrijwilligers met KET richting Tanzania om 2 weken de handen uit de beide mouwen te steken.

Voorop staat: ondersteuning in de meest brede zin van het woord bij het realiseren van genoemde ambacht-/huishoudschool, de KVTC, met daaraan verbonden een  internaat. Een internaat voor met name de weeskinderen en de Albino’s.

Het Kilimanjaro Vocational Training Centre (KVTC) staat vanaf begin 2015 onder leiding van Anne Sloot, de directrice, die zich verbonden heeft om tenminste tot eind 2019 aan de school verbonden te blijven teneinde de groei naar tenminste 300 leerlingen op professionele wijze te begeleiden.

Stichting KET Holland is op zoek naar donateurs die constructieve steun willen bieden middels een eenmalige dan wel een vaste maandelijkse gift. KET is ANBI-“proof” en Uw bijdragen zijn zéér welkom op NL37RABO0140241019.

Meer informatie kunt U lezen op deze site maar U kunt ook contact opnemen met Bert Boekhold via jbboekhold@home.nl dan wel 06-53188067.

 

 

De laatste berichten uit Tanzania leest u hier.

Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>