Stichting KET – Kibo Education Trust


Omdat kinderen in Tanzania óók recht hebben op onderwijs!

Kibo Education Trust (KET) – Holland: een in 2007 opgerichte stichting. KET heeft als doelstelling: weeskinderen uit Kibosho, Tanzania (district Kilimanjaro) te ondersteunen, indien en voorzover zij voortgezet onderwijs kunnen en willen volgen maar niet zelf voor dit onderwijs het schoolgeld kunnen betalen.

De stichting stelt middelen, menskracht én geld beschikbaar voor de totstandkoming van een (nieuwe) school voor beroepsonderwijs. Daarenboven worden weeskinderen en Albino’s ondersteund. Aan de bouw van de school is sinds 2010 meegewerkt door ruim 300 Nederlandse vrijwilligers die in 6 jaar tijd heel veel hebben gegraven; cement hebben verwerkt en stenen gelegd. In 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn er weer groepen vrijwillgers aan de slag gegaan op KVTC via KET om 2 weken de handen uit de mouwen te steken. Alfa College via KET en Step One zijn ook van de partij.

Voorop staat: ondersteuning in de meest brede zin van het woord bij het realiseren van genoemde ambacht-/huishoudschool, de KVTC, met daaraan verbonden een  internaat. Een internaat voor met name de weeskinderen en de Albino’s.

Kibosho Vocational Training Centre (KVTC) staat vanaf begin 2015 onder leiding van Anne Sloot, de directrice, die zich verbonden heeft om tenminste tot eind 2021 aan de school verbonden te blijven teneinde de groei naar tenminste 300 leerlingen op professionele wijze te begeleiden. Met als einddoel de school gedeeltelijk en wellicht in zijn geheel over te dragen aan de Kibosho gemeenschap. Dat doet zij tegenwoordig niet meer alleen maar samen met Daniel Mboya.

Stichting KET Holland is op zoek naar donateurs die constructieve steun willen bieden middels een eenmalige dan wel een vaste maandelijkse gift. KET is ANBI-“proof” en Uw bijdragen zijn zéér welkom op NL37RABO0140241019.

Meer informatie kunt U lezen op deze site maar U kunt ook contact opnemen met Bert Boekhold via jbboekhold@home.nl dan wel 06-53188067.

De laatste berichten uit Tanzania leest u hier.

Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>