Project Tanzania!


Opgroeien in een gezin met vader en moeder, een school om te studeren en brood op de plank…..

Het is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Maar wat wij als normaal beschouwen, is voor veel mensen in Tanzania (Afrika) een groot probleem. Door de AIDS epidemie zijn er veel kinderen die geen vader en/of moeder meer hebben en een goede school is er op het platteland in de wijde omtrek niet. Zeker geen school waar zij een praktische opleiding kunnen volgen om weer een bestaan op te kunnen bouwen.

De stichtingen KET Tanzania en KET Holland (lees meer over deze stichting elders op de site) zijn vanaf 2009 bezig om een huishoud-/ambacht-kost-school voor met name weeskinderen van de grond te tillen in het Kibosho district op de flanken van de Kilimanjaro.

Aan dit soort scholen/opleidingen is héél veel behoefte in Tanzania maar goede mogelijkheden daartoe zijn er vrijwel niet. Juist voor weeskinderen zijn er nauwelijks mogelijkheden om vervolgopleidingen te volgen en op het platteland zijn die er helemaal niet, dit gezien de financiële consequenties die de opleidingen met zich meebrengen. De kans is dus groot dat (na het basisonderwijs) weeskinderen, die zich wel degelijk kwalificeren voor dit soort (vervolg)opleidingen, alsnog op straat belanden.

De doelstelling:
‘(Wees)kinderen uit het Kibosho district de mogelijkheid bieden om na het basisonderwijs door te stromen naar een MBO- achtige opleiding zodat zij later kans maken op een goede baan om in hun eigen bestaan te kunnen voorzien’

Het doel is om mensen/leerlingen de mogelijkheid te bieden kennis op te doen. In onze ogen help je iemand namelijk niet door een vis te geven, maar juist door iemand te leren vissen!

Planning:
In juli en oktober 2010 (onder de vlag van World Servants) gingen al twee groepen van elk ongeveer 30 Nederlandse vrijwilligers aan het werk in UMBWE. Zij hebben de fundering en de begane grond helpen aanleggen van de huishoud-/ambacht-kost-school, meteen tegenover de Somsom-school, een middelbare school vanwaar o.a. kinderen door zouden kunnen stromen naar de nieuwe school.

Vervolgens zijn in 2011 weer 2 groepen gegaan, dit maal onder de vlag van KET-Nederland . Zij hebben de locale aannemer geassisteerd bij het bouwen van huisvesting voor de toekomstige leerkrachten. De herfstgroep heeft o.a. bestaan uit enthousiaste leerlingen van het Alfa College uit Groningen.

De MBO-School is begin 2012 kleinschalig van start gaan, met 35 leerlingen.  Het is de bedoeling  in fases  (2012-2015) verder uit te breiden nadat bewezen is dat de beoogde opzet is geslaagd en daarmee continuïteit heeft.

In de zomer van 2012 is er weer een groep naar Umbwe afgereisd om verder te helpen bouwen, dit jaar vanuit KET-Nederland in samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Leek Oldebert. (PGLO)

Verder wordt gewerkt aan een toerisme-project en in een later stadium het aanleggen van visvijvers voor kweek van de Tilapiavis (onderdeel van de opleiding én eigen voedselvoorziening voor de school met daarnaast de mogelijkheid de overtollige vis te verkopen). Andere plannen zijn een kippen/ei-project en een varkensproject. Allemaal projecten die leerelementen bevatten én die ook nog eens inkomsten gaan genereren voor de school.

De bouw:
Bij alle bouwwerken wordt in samenwerking met Tanzaniaanse deskundigen en een Nederlandse architect maximaal ingezet op duurzaamheid, milieu en andere omgevingsfactoren incl. een fatsoenlijke beloning voor de Tanzaniaanse bouwers.

Ook duurzame energie heeft alle aandacht. Hierbij wordt niet alleen het milieu gespaard, maar ook de ellende van de veel voorkomende stroomonderbrekingen tegengegaan. Het toepassen van deze duurzame technologie op een school heeft naast garantie voor een gezonde exploitatie van de school ook direct het grote voordeel dat de kennis van toepassing en beheer en onderhoud van de technieken wordt gewaarborgd! Zo zal het project als voorbeeld gaan dienen voor overige projecten in Tanzania en daarbuiten!

 

Education is the tool for economic development!

Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>