Stichting KET


‘Twee stichtingen, 1 doel!’

KET staat voor Kibo Education Trust.

KET – Tanzania heeft als doelstelling:

 Weeskinderen uit Kibosho te ondersteunen indien en voorzover zij voortgezet onderwijs kunnen en willen volgen maar niet zelf voor dit onderwijs het schoolgeld kunnen betalen’ Dit doel wordt onder andere nagestreefd door niet alleen het schoolgeld voor deze kinderen te betalen maar ook hun schooluniform aan te schaffen en ervoor te zorgen dat zij op school hun dagelijkse warme maaltijd krijgen.
De stichting is opgericht in 2004 door  Michael Ngarina.

Michael Ngarina, een gepensioneerde ingenieur, was als vrijwilliger full time met en voor weeskinderen in Kibosho bezig. Hij zag er op toe dat elke cent die de organisatie kreeg goed tot zijn recht kwam. Dit deed hij door alle weeskinderen die voor ondersteuning in aanmerking kwamen individueel te volgen en na te gaan of  zij op school echt hun best deden en in staat waren de opleiding goed af te ronden. Michael Ngarina, op school genoemd Mr Mandela, is tot ieders verdriet in December 2018 overleden. Uiteraard is zijn beleid voortgezet en in zijn geest en spirit is KVTC verder gegaan.

KET – Holland heeft als doelstelling:

Het ondersteunen van KET-Tanzania.  In 2007 opgericht door Bert Boekhold  (Kamer van Koophandel nummer 011233691)

KET Holland heeft zich verplicht vanf 2015  voor maximaal 50 leerlingen het schoolgeld te gaan betalen en/of aan te vullen voor zover de (nieuwe) studenten zelf de middelen niet hebben om het volledige schoolgeld voor de school te voldoen.
Secundair -> facilitair ondersteunen van KET Tanzania d.m.v.:

  • (Leer)middelen en meubilair voor in het Kilimanjaro gebied aanwezige scholen.
  • Nevenzaken voor alle scholieren. Hierbij kan gedacht worden aan schoeisel en bijv. speelgoed voor op school dan wel- voor de kleinsten-  thuis.
  • Het geven van ondersteuning in de meest brede zin van het woord bij het realiseren van een ambacht-/huishoudschool in Umbwe, Kibosho district in Tanzania met daaraan verbonden een  internaat voor weeskinderen.

Sinds 2010 wordt de bouw van een Vocational Training Centre te Umbwe ondersteund vanuit Nederland. Op het platteland van Tanzania, in Umbwe, verrijst een scholencomplex waar uiteindelijk (in 2020/21) een 300-tal leerlingen les gaan krijgen in allerlei vakken die er op gericht zijn dat die leerlingen op latere leeftijd zelf in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

In 2010 t/m 2015 is door in totaal ruim 300 Nederlanders een aantal weken meegewerkt aan de realisatie van diverse gebouwen.

Aan een scholencomplex dat:

  • níet in de stad maar op het platteland verrijst waardoor de trek op jonge leeftijd naar de grote stad wordt tegengegaan
  • comfort biedt door goede kwaliteit in scholing én verblijf
  • goede leraren aantrekt doordat mooie en goede Teacher Houses worden gebouwd
  • duurzaam en onderhoudsarm is qua bouwopzet en
  • een modelschool gaat worden voor misschien wel het hele land.

Financieel is er vanuit Nederland de afgelopen jaren veel bijgedragen! Héél veel zelfs en dat dankzij alle deelnemers en veel anderen. En dankzij Wilde Ganzen die ons in de jaren 2010 tot en met 2014 fors heeft ondersteund.

Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>