Financieel 2


Stichting KET geeft graag inzicht in haar financiële boekhouding om te kunnen aantonen dat er bij KET geen geld aan de alom bekende strijkstok blijft hangen. Hieronder de resultatenrekening en balans voor het jaren 2015, 2016, 2017 & 2018.

Resultatenrekening

Baten20182017 20162015 
Donaties deelnemers€ 16.000,- nvt  € 29.096,-  n.v.t. 
Donaties derden€ 34.135,- € 24.882,- € 24.518,- € 14.830,-  
Actieopbrengsten€ 1.372,- € 4.496,- € 4.172,- € 483,-  
Schenking€ 10.000,- € 10.000,- € 7.500,- € 5.000,-  
Diversen € 0,-€ 0,- € 0,-  € 0,-+
  € 61.507,- € 39.378,- € 65.286,- € 20.313,-  
         
Lasten201820172016 2015 
Schoolfees€ 46.501,- € 46.410,- € 9.375,- € 9.180,-  
Inventariskosten KVTC  € 620,-      
Bijdrage school (KVTC)  € 28.665,- € 7.547,-  
Kosten management KVTC€ 1.440,- € 1.900,- nvtnvt 
Kosten containernvt  € 2.734,- nvtnvt 
Reiskosten deelnemers€ 6.651,- nvt  € 15.862,-   
Verblijfkosten deelnemers  € 3.340,-   
Bijdrage salarissen KVTC  € 1.500,-   
Voorbereidingsreizen€ 1.678,- € 2.413,- € 2.530,- € 2.483,-  
Kosten fondswerving NLnvt  nvt  € 514,-   
Kosten bank€ 121,- € 130,- € 212,- € 272,-  
Algemene kosten€ 702,- € 631,- € 200,- € 378,-  
Lasten voorgaande jarennvt  € 1.200,- € 0,- € 215,-  
Diversen€ 250,- € 391,- € 310,- € 165,- +
  € 57.343,- € 55.809,- € 63.128,- € 20.240,-  
       
Saldo€ 4.164,- (€ 16.431,-)€ 2.158,- € 73,-  

Balans

Balans per 31 december 2018 KET (Kibo Education Trust (KET) – Holland)

Activa31-12-201831-12-201731-12-201631-12-2015 
      
Voorraden€ 250,- € 500,- € 891,- € 650,-  
Vorderingen€ 21.240,- € 17.290,- € 31.790,- € 29.943,-  
Liquiditeit€ 5.534,- € 1.569,- € 189,- € 8.363,-  
     +
Totaal€ 27.024,- € 19.359,- € 32.870,- € 38.956,-  
      
Passiva31-12-201831-12-201731-12-201631-12-2015 
      
Alg reserve (€ 7.421,-)€ 9.010,- € 6.852,- € 3.779,-  
Resultaat€ 4.164,- (€ 16.431,-)€ 2.158,- € 73,-  
      
Bestemde reserves€ 0,- € 1.499,- € 1.499,- € 4.499,-  
Schulden korte termijn€ 30.281,- € 25.281,- € 22.361,- € 30.605,-  
     +
Totaal€ 27.024,- € 19.359,- € 32.870,- € 38.956,-  
Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>