Financieel


Stichting KET geeft graag inzicht in haar financiële boekhouding om te kunnen aantonen dat er bij KET geen geld aan de alom bekende strijkstok blijft hangen. Hieronder de resultatenrekening en balans voor het jaren 2015, 2016, 2017 & 2018.

Resultatenrekening

Baten20182017 20162015
Donaties deelnemers€ 16.000,-nvt€ 29.096,- nvt
Donaties derden€ 34.135,-€ 24.882,-€ 24.518,-€ 14.830,-
Actieopbrengsten€ 1.372,-€ 4.496,-€ 4.172,-€ 483,-
Schenking€ 10.000,-€ 10.000,-€ 7.500,-€ 5.000,-
Diversen € 0,-€ 0,-€ 0,- € 0,-+
€ 61.507,-€ 39.378,-€ 65.286,-€ 20.313,-
Lasten201820172016 2015
Schoolfees€ 9.000,-€ 9.000,-€ 9.375,-€ 9.180,-
Inventariskosten KVTCnvt nvt € 620,- nvt
Bijdrage school (KVTC)€ 37.501,-€ 37.410,-€ 28.665,-€ 7.547,-
Kosten management KVTC€ 1.440,-€ 1.900,-nvtnvt
Kosten containernvt€ 2.734,-nvtnvt
Reiskosten deelnemers€ 6.651,-nvt€ 15.862,-nvt
Verblijfkosten deelnemersnvtnvt€ 3.340,-nvt
Bijdrage salarissen KVTCnvtnvt€ 1.500,-nvt
Voorbereidingsreizen€ 1.678,-€ 2.413,-€ 2.530,-€ 2.483,-
Kosten fondswerving NLnvtnvt€ 514,-nvt
Kosten bank€ 121,-€ 130,-€ 212,-€ 272,-
Algemene kosten€ 702,-€ 631,-€ 200,-€ 378,-
Lasten voorgaande jarennvt€ 1.200,-€ 0,-€ 215,-
Diversen€ 250,-€ 391,-€ 310,-€ 165,-+
€ 57.343,-€ 55.809,-€ 63.128,-€ 20.240,-
Saldo€ 4.164,-(€ 16.431,-)€ 2.158,-€ 73,-

Balans

Balans per 31 december 2018 KET (Kibo Education Trust (KET) – Holland)

Activa31-12-201831-12-201731-12-201631-12-2015
Voorraden€ 250,-€ 500,-€ 891,-€ 650,-
Vorderingen€ 21.240,-€ 17.290,-€ 31.790,-€ 29.943,-
Liquiditeit€ 5.534,-€ 1.569,-€ 189,-€ 8.363,-
+
Totaal€ 27.024,-€ 19.359,-€ 32.870,-€ 38.956,-
Passiva31-12-201831-12-201731-12-201631-12-2015
Alg reserve(€ 7.421,-)€ 9.010,-€ 6.852,-€ 3.779,-
Resultaat€ 4.164,-(€ 16.431,-)€ 2.158,-€ 73,-
Bestemde reserves€ 0,-€ 1.499,-€ 1.499,-€ 4.499,-
Schulden korte termijn€ 30.281,-€ 25.281,-€ 22.361,-€ 30.605,-
+
Totaal€ 27.024,-€ 19.359,-€ 32.870,-€ 38.956,-
Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>