Financieel


Stichting KET geeft graag inzicht in haar financiële boekhouding om te kunnen aantonen dat er bij KET geen geld aan de alom bekende strijkstok blijft hangen. Hieronder de resultatenrekening en balans voor het jaren 2013 & 2014.

Resultatenrekening

Resultatenrekeningen 2013/2014 KET Holland
(Kibo Education Trust (KET) – Holland)
Baten  2016 2015
Donaties deelnemers  € 29.096,-  n.v.t.
Donaties derden  € 24.518,- € 14.830,-
Actieopbrengsten  € 4.172,-  € 483,-
Schenking  € 7.500,-  € 5.000,-
Diversen  € 0,-  € 0,- +
 € 65.286,-  € 20.313,-
Lasten 2016  2015
Schoolfees  € 9.375,-  € 9.180,-
Inventariskosten KVTC  € 620,-
Bijdrage school (KVTC)  € 28.665,-  € 7.547,-
Reiskosten deelnemers  € 15.862,-
Verblijfkosten deelnemers  € 3.340,-
Bijdrage salarissen KVTC  € 1.500,-
Voorbereidingsreizen (3x)  € 2.530,-   € 2.483,-
Kosten fondswerving Nederland  € 514,-
Kosten bank  € 212,-  € 272,-
Algemene kosten  € 200,-  € 378,-
Lasten voorgaande jaren  € 0,-  € 215,-
Diversen  € 310,-  € 165,- +
 € 63.128,-  € 20.240,-
Batig saldo  € 2.158,-  € 73,-

Balans

Balans per 31 december 2016 KET (Kibo Education Trust (KET) – Holland)
31-12-2016 31-12-2015
Activa
Voorraden  € 891,-  € 650,-
Vorderingen  € 31.790,-  € 29.943,-
Liquiditeit  € 189,-  € 8.363,-
Totaal  € 32.870,-  € 38.956,-
Passiva 31-12-2016 31-12-2015
Vermogen
Alg reserve ’15 resp ’14  € 6.852,-  € 3.779,-
Resultaat ’16 resp ’15  € 2.158,-  € 73,-
 € ,-  € 3.852,-
Bestemde reserves  € 1.499,-  € 4.499,-
Schulden korte termijn  € 22.361,-  € 30.605,-
Totaal  € 32.870,-  € 38.956,-
Copyright © Projecttanzania.nl by <a href="http://www.remischuurman.nl">Remi Schuurman</a>